Corona

Wat kan ik doen als ondernemer om Corona-hinder te vermijden?


Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis


https://www.xerius.be/nl-be/corona 


UPDATE 02/04/2020:


Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden


De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.


Voor iedereen dus, ongeacht de sector waarin ze werken


 • Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.
 • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro


Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?


Omzetverlies van -60% aantonen via verklaring op eer aan Vlaio


Op de website van Unizo hebben we alvast deze info gevonden (onder voorbehoud):

In het tweede kwartaal gebeurt er via de BTW-aangifte een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was.

 • Indien bij de BTW-controle van het tweede kwartaal blijkt dat er een omzetverlies is van 20%, dan gaat de overheid ervan uit dat dit omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis, en moet je het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen.
 • Is dit niet het geval, zal je moeten aantonen dat je in de periode 14/03/20 tot 30/04/20 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%.


Bedrag éénmalige premie?


3.000 euro

  • Zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in bijberoep met de minimumbijdragen van een hoofdberoep

 

of 1.500 euro

  • Zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro
  • Zelfstandigen in bijberoep (gedwongen sluitingen) met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro)
  • Extra voorwaarde: deze premie van 1.500 euro geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.


Steunmaatregel


 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Starters nà 12 maart komen niet in aanmerking.
 • Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.


  UPDATE 18/03/2020:


  Welke zaken mogen openblijven?


  Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten. Dit betekent dat frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken, snackbars, ... verder kunnen werken, voor zover niemand ter plaatse eet en rekening gehouden wordt met de nodige social distancing (min. 1,5m afstand) en hygiënemaatregelen (desgevallend worden wachtrijen buiten georganiseerd).


  https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

  https://www.voka.be/coronavirus-faq

  https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven-welke-activiteiten-mogen-plaatsvinden


  Bijkomende steunmaatregelen per 18/03/2020 :


  De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

  Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

  De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


  Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften 


  PERIODIEKE AANGIFTEN

  • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
  • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
  • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

  De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.


  INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

  • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
  • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
  • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020


  JAARLIJKSE KLANTENLISTING

  • Termijn verlengd tot 30 april 2020
  • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.


  Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing


  Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

  Dit uitstel geldt voor:


  BTW

  • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
  • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020


  BEDRIJFSVOORHEFFING

  • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
  • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020


  Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. 


  Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting


  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk."


  Welke steunmaatregelen zijn van toepassing op mijn onderneming?


  • Als je werknemers niet kunt tewerkstellen ten gevolge van het Corona-virus kan je beroep doen op:
   • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (Corona)
   • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona. Wanneer je nog geen erkenning hebt als ‘onderneming in moeilijkheden’ dan kan je voor bedienden in afwachting van deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen.
  • Als je als onderneming kunt aantonen dat je economisch getroffen wordt kan je beroep doen op volgende fiscale maatregelen:
   • Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
   • Gespreide betaling in de btw zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
   • Gespreide betaling in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020.
  • Wordt je zelf ziek als zelfstandige?

   Dan heb je vanaf de eerste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds, als je minstens 8 dagen ziek bent.

  • Je kan ook gebruik maken van maatregelen in verband met sociale zekerheidsbijdragen:
   • Mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen
   • Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen
  • Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ze hun activiteit moeten stopzetten.
  • Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren.


  Op de link hieronder van de website van Voka kan u extra steunmaatregelen met de stappenplan terugvinden.


  https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan  UPDATE 13/03/2020:


  De Vlaamse regering voorziet een forfaitaire premie van 4.000 euro voor bedrijven die permanent moeten sluiten door de coronacrisis. Wie enkel in het weekend moet sluiten kan 2.000 euro krijgen. Voor alle bedrijven zou daar 160 euro per dag bijkomen als ze langer dan 21 dagen moeten sluiten.


  Take-away en premie combineerbaar


  Tijdens het overleg vernam Horeca Vlaanderen van Vlaams minister van Werk en Economie Crevits dat het aanbieden van take-away/bezorging niet in de weg staat van het aanvragen van de premie van 4000 euro die dient om de hinder voor uw horecazaak op de te vangen.


  https://www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/take-away-en-premie-combineerbaar


  De Vlaamse regering zal ook voor 100 miljoen euro waarborg staan aan banken om leningen van ondernemingen én zelfstandigen terug te betalen.


  Aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden pas in september verstuurd.


  Lees hier meer over alle steunmaatregelen


  Veelgestelde vragen


  Op de website van Vlaio kan je als ondernemer terecht voor antwoorden op veelgestelde vragen:


  https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen  Wie mag er wanneer open?


  - Cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten. 


  - Frietkoten waar mensen enkel afhalen, kunnen open blijven. Veel frietkoten hebben tegenwoordig ook tafeltjes en stoelen en het is volgens Open Vld-minister Maggie De Block niet de bedoeling dat mensen daar lang bij elkaar zitten. Afhalen kan dus wel.


  - Ook thuisbezorging van maaltijden en drive-in zijn toegestaan.


  - Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.


  - Alle winkels die essentiële diensten leveren zoals voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken blijven open zoals gewoonlijk - ook in het weekend. Dit geldt dus ook voor buurtwinkels (superettes), slagers, traiteurs en bakkers. Ook de broodrondes mogen doorgaan. Er mag wel enkel aan de toog verkocht worden, dus bakkers met een verbruikerszaal moeten die sluiten. 


  - De Vlaamse bakkerijfederatie gaat er vanuit dat chocolatiers en pralinewinkels dicht moeten blijven, maar kreeg hierover nog geen uitsluitsel bij de FOD Economie.


  - Markten mogen doorgaan, mits enkele aangepaste richtlijnen. Tijdens de weekdagen gaan markten gewoon door en wordt gevraagd de nodige plaats tussen de kramen te laten. Tijdens het weekend zullen er enkel kramen toegelaten worden met voedingsmiddelen.


  Krantenwinkels blijven tijdens de week in elk geval geopend.


  - Naar de kapper gaan kan nog altijd, al moet dat nu wel op afspraak gebeuren. Zo wordt de één op één regel gerespecteerd. 


  Op de site van Unizo kan u elke update volgen :


  https://www.unizo.be/corona


  En wat doe ik om mijn bedrijf te beschermen tegen Corona?


  • Ben je in de mogelijkheid om je werknemers (gedeeltelijk) van thuis te laten werken? Dan is dat de ideale oplossing om een eventuele Corona-uitbraak ik je bedrijf te vermijden. Let op: Wanneer je je werknemer verplicht thuis te laten werken, dan is dit een eenzijdige wijziging van de arbeidsplaats en van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan daar een vergoeding voor vragen.
  • Beperk meetings zo veel mogelijk waarbij werknemers fysiek aanwezig moeten zijn. Er zijn verschillende technologische tools die je kunnen helpen om het voortaan digitaal te doen. Denk hier maar vb. aan Skype, Zoom.us, Slack, …
  • Zorg voor volgende mogelijkheden tot handhygiëne. Zet eventueel een potje extra handzeep op kantoor. Vermijd een handdruk tip: plaats een A4-tje op met een uitleg waarom je geen handdruk meer geeft, dat vermijdt een eventuele ‘frons’.
  • Reinig en desinfecteer regelmatig voorwerpen die gemeenschappelijk gebruikt worden.


  Wat moet ik doen als één van mijn werknemers symptomen vertoont?


  Wanneer een werknemer volgende symptomen vertoont, adviseer hem dan telefonisch contact op te nemen met zijn arts:

  • Koorts
  • Hoest
  • Kortademigheid
  • Vroegtijdige symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus.

  De arts zal bepalen wat de te volgen stappen zijn.


  En wat als een medewerker daadwerkelijk besmet is ?


  Wanneer er een vermoeden is van besmetting van COVID-19, moet de medewerker thuis blijven en zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met zijn huisarts. De huisarts zal de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen. Indien de medewerker daadwerkelijk aan het coronavirus lijdt, waardoor hij de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren, gelden de normale regels in het kader van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon, voor zover de arbeidsongeschiktheid gestaafd wordt door een medisch attest.


  Bronnen

  https://www.agoria.be
  https://www.tijd.be
  https://www.valio.be

  https://www.voka.be

  https://www.unizo.be

  https://www.xerius.be

  https://www.itaa.be

  CONTACTEER ONS

  Cetin Company

  Gitschotellei 144

  2600 Berchem

  Tel. +32(0) 669 72 96

  Fax +32(0) 669 72 97

  E-mail: info@cetincompany.be

  RPR ANT BE 0894.335.446

  van maandag tot donderdag

  09:00u - 17.00u

  vrijdag : enkel op afspraak


  OPENINGSUREN

  INFO

  Cetin Company probeert uw vragen steeds zo snel als mogelijk te beantwoorden. In geval van hoogdringendheid kan u best even telefoneren. Onze mails worden op vaste tijdstippen per werkdag bekeken: wij streven er naar uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden.

  © CetinCompany 2016. All Rights Reserved.