Nieuws

NIEUWS

Fiscale controles


Net zoals de voorgaande jaren maakt de FOD Financiën de thema’s van de nakende controleacties bekend, om op die manier de belastingplichtigen aan te sporen hun fiscale verplichtingen op een correcte manier na te leven.


Deze controles gebeuren vooral op basis van fiscale risico-indicatoren. Voor particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden.


Welke controles kan u verwachten en wanneer?


Ondernemingen

Uw onderneming loopt een hoger risico op een controle indien:

  • zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden op de betaalde bezoldigingen aan haar buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar;
  • haar omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een abnormale verhouding (op basis van de door de administratie gekende parameters);
  • zij de grens van 80% voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet gerespecteerdheeft;
  • zij een vrijgestelde reserve heeft gevormd voor risico’s en kosten;
  • er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen;
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. 


Particulieren

Als particulier loopt u dan weer een groter risico om gecontroleerd te worden indien:

  • u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld als u dat overschrijft naar het buitenland;
  • u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden gebruikt wordt, niet correct heeft aangegeven;
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. 


Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.

.
Voor verdere vragen kunt u steeds terecht op: info@cetincompany.be
CONTACTEER ONS

Cetin Company

Gitschotellei 144

2600 Berchem

Tel. +32(0) 669 72 96

Fax +32(0) 669 72 97

E-mail: info@cetincompany.be

RPR ANT BE 0894.335.446

van maandag tot donderdag

09:00u - 17.00u

vrijdag : enkel op afspraak


OPENINGSUREN

INFO

Cetin Company probeert uw vragen steeds zo snel als mogelijk te beantwoorden. In geval van hoogdringendheid kan u best even telefoneren. Onze mails worden op vaste tijdstippen per werkdag bekeken: wij streven er naar uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden.

© CetinCompany 2016. All Rights Reserved.